Miranda Potilastietojärjestelmä

Aluetietopalvelu Altti – Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri – Aluetietopalvelu Altti. Altti on Varsinais-Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen yhteisrekisteri.Sen avulla saadaan asiakas- ja potilastieto nopeasti ammattilaisen käyttöön yli organisaatiorajojen.

Miranda: KYSissä käytössä oleva erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmä. Monilääkitty: Potilas, jolla on käytössään vähintään 10 lääkevalmistetta, luontaistuotetta ja/tai ravintolisää.

Liikelaitoksella on käytössään Miranda potilastietojärjestelmä. Sosiaali- ja terveystoimella on käytössään Pegasos-potilastietojärjestelmä. Turkulaisten potilaiden hoitamiseksi ja hoidontarpeen arvioimiseksi ja viranomaistehtävien hoitamiseksi sekä terveyskeskusmaksujen perimiseksi on liikelaitoksen henkilöstöllä lainsäädännön mahdollistama käyttöoikeus myös Pegasos.

yksiköissä ja saada Miranda-potilastietojärjestelmä mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Keskeisenä tarkoituksena on kehittää osaamista hoitotyön raportoinnissa ja edistää raportointiin käytettävän ajan tehokasta käyttöä kuitenkin niin, että voidaan varmistaa

Mulle nuo miranda-mediatri-pegasos on olleet ihan loogisia, käyttökelpoisia kun taas effica jotenkin vanhanaikainen. Eräässä työpaikassa piti käyttää sekä pegasosta että efficaa koko ajan rinnakkain. Siis oikeasti siten että jokainen kirjaus piti tulla molempiin. Siinä sitä olikin ihmettelemistä.

PSHP ja mobiiliratkaisut PSHP ja mobiiliratkaisut Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP tietohallinto PSHP Organisaatio 2 15.4.2013 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Asko Nieminen Yhteiset potilastietojärjestelmä / PSHP Paperi kertom us Paperikertomusten kierrätys (VAX) MD-Uranus Skannatut potilaskertomukset (Kibi Care) Integraatioalusta (Jixos) Ariel Kunto-Apu Tutkimusrekisterit.

Pätevyysvaatimus: LL/LK Potilastietojärjestelmä: Miranda Osoite: Sairaalatie 8, 08200 Lohja Päivystysvuorot: ma-pe iltavuoro x2, klo 16-22 ma-su yövuoro, klo 21-08 (la-su klo.

17 Ravitsemushoidon toteutuminen käytännön hoitotyössä Ravitsemushoidon suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kirjaaminen sähköiseen hoitokertomukseen Esim.Miranda potilastietojärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden laatia suosikkitoimintoja sähköisen hoitokertomuksen moniammatillisiin määräyksiin ja ohjeisiin, muun muassa ohjeita ja hoitosuosituksia, joita voi sitten hyödyntää.

Esim .Miranda potilastietojärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden laatia suosikkitoimintoja sähköisen hoitokertomuksen moniammatillisiin määräyksiin ja ohjeisiin, muun muassa ohjeita ja hoitosuosituksia, joita voi sitten hyödyntää hoitotyössä Tiedonsiirto jatkohoitopaikkaan

Jenny Vuori Procurator In selecting a procurator, a person is free, provided the choice does not fall on someone debarred by law, as excommunicated persons, notorious criminals, regulars without the consent of their superiors, clerics in cases for which they cannot act as lawyers, and finally, for judicial cases, persons under twenty-five, for non-judicial cases, persons under
Procurator In selecting a procurator, a person is free, provided the choice does not fall on someone debarred by law, as excommunicated persons, notorious criminals, regulars without the consent of their superiors, clerics in cases for which they cannot act as lawyers, and finally, for judicial cases, persons under twenty-five, for non-judicial cases, persons under seventeen

HS: Potilastietojärjestelmässä puutteellinen tietosuoja.

– Helsingin Sanomat kirjoittaa Helsingin ja monien muiden kuntien käyttämän potilastietojärjestelmä Pegasoksen olevan ongelmallinen potilaan tietosuojan kannalta. Lain mukaan potilaalla on oikeus tietää, kuka tarkastelee hänen tietojaan. Pegasoksen kohdalla näin ei kuitenkaan ole. Pegasos-järjestelmässä olevan aukon vuoksi potilaan resepteihin ja potilaskertomuksiin pääsee käsiksi.

Categories: